Pasif ev oluşumunda ilk ve en önemli ölçüt ısı yalıtımını sağlamaktır.
“Pasif Ev” olabilmenin ilk koşulu olan 15 kWh/m² yıllık enerji kullanımını aşmamak için, ısıtma amaçlı enerji kullanımını sıfıra kadar indirgemek en önemli unsurdur. Konut ya da ticari yapı ayrımı olmadan bütün binalarda enerji kullanımını en aza indirgeyebilmek için dış yüzeylerde yeterli ısı yalıtımının sağlanması gerekmektedir. Dış ortamla iç ortam konfor koşulları arasındaki sıcaklık farkını ısıtma sistemine gerek kalmadan sağlamadaki temel koşul olan ısı yalıtımı, aynı zamanda yapı malzemelerinin hasar görmesini engelleyerek strüktürün yıllarca sürdürülebilirliğini de sağlar. Pasif Evlerde U (ısıl geçirgenlik) değeri duvarlarda 0,15W/m²K, pencerelerde 0,8 W/m²K değerine eşit yada küçük olmalıdır. 
Pasif evlerde duvarların yanı sıra şeffaf yüzeylerin de yüksek nitelikte olması gerekmektedir. Bunun için özel pencere detayları geliştirilmiştir. sistemin işleyebilmesi için yalnızca kasanın değil camların da özellikli olması koşuldur.  Süper izoleli pencereler olarak adlandırılabilecek bu pencere kasalarında U değeri en çok 0,8 W/m²K olmalıdır.

Başka bir konfor koşulu pencere ve duvar yüzeyinde sıcaklığın oda sıcaklığına yakın olacak biçimde ayarlanmasıdır. Pencere yüzeyinde ya da duvarda yüzey sıcaklığı düşük olduğunda soğuk hava ışımayla sanki cereyan varmışçasına kişiyi rahatsız edebilmektedir. Bunu engellemenin yolu yeterli ve nitelikli ısı yalıtımının yapılmasıdır.

Isı yalıtımı nasıl bölgelere göre farklılık gösteriyor ise yangın yalıtımı da binaların yüksekliğine ve konumlarına göre değişkenlik gösteriyor.
Yüksek bir binada uygulanması gereken yalıtım ile alçak binalara uygulanması gereken yalıtım şeklinin uzmanlarca değerlendirilmesi gerekiyor. Örneğin, yakın zamanda yönetmelikte yapılan değişiklikle 7 katlı ve daha yüksek binalarda yangın güvenliği için “taşyünü” uygulama zorunluluğu, 28.5 metre ve daha yüksek binalar için şart koşuluyor.

A1 sınıfı taşyünü ile bina cephelerine ve kat aralarına yapılacak yalıtım olası bir yangın sırasında zaman kazandırıyor. Yalıtımsız bir binada yangın esnasında alevler bir anda artabiliyorken, taşyünü ile yalıtılmış bina tutuşmuyor ve duman yaymıyor. Yangında en önemli hususlardan biri olan dumandan etkileşim engelleniyor. Ayrıca yangından kaçış anı ve itfaiyenin yetişmesi süreçleri için daha uzun bir zaman tanınmış oluyor. Dış cephelerde, özellikle yüksek binalarda, giydirme cephe ve mantolamada taşyünü vazgeçilmez tercih olmalıdır.

ETAG 004

ETAG 004 – Avrupa teknik onay normudur. ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) yani dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin teknik açıdan değerlendirilmesine ve performans ölçümüne dayanak oluşturur.  Bu testlerde başarılı olan firmalar, ısı yalıtım paketleri üzerinde CE işareti taşımaya hak kazanırlar. Uygulamasını yaptığımız sistemler Avrupa Teknik Onayı ETAG 004 için yürürlükteki yönergenin şartlarına uygundurlar, CE işareti taşırlar ve tüm sistem için kalite güvencesi olarak teknik onayları belgelenmiştir.

 

Leave a Comment